Ο Πρόεδρος, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και η Εξελεγκτική Επιτροπή της Ε.Α.Α.Π.Σ.

σας εύχονται

Καλά Χριστούγεννα  &  Καλή Χρονιά

Ο Πρόεδρος

Παναγιώτης Βελής

Ο Γενικός Γραμματέας

Δημαρέσης Φώτιος