Βρείτε τη δημόσια υπηρεσία που θέλετε εύκολα και γρήγορα :  https://www.gov.gr/

Πρεμιέρα» κάνει σήμερα το gov.gr, η δοκιμαστική έκδοση του κέντρου ψηφιακής εξυπηρέτησης των Ελλήνων πολιτών.

Πρόκειται για την ενιαία ψηφιακή πύλη του Δημοσίου. Η εν λόγω πύλη εξασφαλίζει στους   πολίτες τη δυνατότητα  εξουσιοδοτήσεων, υπεύθυνων δηλώσεων και συνταγογραφήσεων  από το κινητό τους τηλέφωνο ή τον υπολογιστή.

Η  λειτουργία της πλατφόρμας θα τεθεί  από σήμερα ενώ  κρίθηκε από το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής απολύτως αναγκαία με  κύριο στόχο οι πολίτες αυτήν την περίοδο να εξυπηρετούνται από το σπίτι τους αποφεύγοντας οποιαδήποτε μετακίνηση.

Περιλαμβάνεται μια σειρά από διαδικασίες που έως τώρα απαιτούσαν αυτοπρόσωπη παρουσία σε ΚΕΠ ή αστυνομικό τμήμα. Στο εξής, θα διεκπεραιώνονται πιλοτικά από τον προσωπικό μας υπολογιστή ή από το κινητό μας τηλέφωνο χωρίς μετακινήσεις και περιττή γραφειοκρατία.

Με τους κωδικούς Taxisnet θα γίνεται η ταυτοποίηση  και τα έγγραφα που θα εκδίδονται μέσω του gov.gr, τα οποία  θα φέρουν μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης και ηλεκτρονική σφραγίδα, θα γίνονται, δε, υποχρεωτικά αποδεκτά από όλους τους φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Μοιάζει με όνειρο!!!! Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια, επιτέλους ένα ευχάριστο νέο.

Ο Γενικός Γραμματέας της Ε.Α.Α.Π.Σ.

Ιωάννης Ζαχίλας