Κύριοι συνάδελφοι

Σε συνέχεια ανακοίνωσης μας, περί δικαστικής διεκδίκησης των καταργηθέντων συντάξεων και επιδομάτων με το ν. 4093/2012, και το ν. 4051/2012 και ύστερα από ερωτήματα μελών  μας  θα πρέπει να γράψουν στην Ηλεκτρονική Αίτηση, η Ένωση προτείνει (εσείς μπορείτε να γράψετε ότι νομίζετε σωστό ή κάτι άλλο για την υπόθεσή σας)  στη θέση Β της Ηλεκτρονικής Αίτησης, τα παρακάτω :

Παρακαλώ:

  1. Να μου επανακαθορίσετε την κύρια και την επικουρική σύνταξή μου στο ποσό που ελάμβανα πριν την εφαρμογή των αντισυνταγματικών διατάξεων των Νόμων 4051/2012 και 4093/2012
  2. Να μου επαναχορηγήσετε τα δώρα εορτών και το επίδομα αδείας.
  3. Να μου επιστρέψετε αναδρομικά από το 2013 μέχρι σήμερα όλα τα ποσά που εσφαλμένα και παράνομα μου έχετε παρακρατήσει από τις συντάξεις μου (Κύρια και επικουρική), τα δώρα εορτών και το επίδομα αδείας.
  4. Να μου δώσετε αναλυτική κατάσταση με τα ποσά που κόπηκαν από τις μειώσεις στις συντάξεις (κύρια και επικουρική ) και τα δώρα στο παραπάνω διάστημα (2013 – σήμερα) και
  5. Στις 26/5/2015 με την υπ’ αριθ. 244/2017 απόφασή της η Ολομέλεια του Ε.Σ., η οποία δημοσιεύτηκε την 10/2/2017, έκρινε ως αντίθετη  με το Σύνταγμα, την παρακράτηση από τις συντάξιμες αποδοχές της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων, που επιβλήθηκε με τους ν. 3863/10, 3865/10, 3986/11, 4002/11, στους συνταξιούχους του δημόσιου τομέα και των «ειδικών μισθολογίων», δηλαδή σε δικαστικούς λειτουργούς, ένστολους (στρατιωτικούς, αστυνομικούς, λιμενικούς, πυροσβέστες), διπλωμάτες, πανεπιστημιακούς, ιατρούς ΕΣΥ.

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλώ όπως  προβείτε στις αναγκαίες  ενέργειες για την άμεση  διακοπή από τη μηναία σύνταξή μου, της παρακράτησης της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (άρθ.11 Ν.3865/2010, όπως ισχύει), από 10/2/2017, ημερομηνία δημοσίευσης της υπ’ αρίθμ. 244/2017 Αποφάσεως της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς και της αναδρομικής επιστροφής όλων των αντισυνταγματικώς παρακρατηθέντων ποσών υπέρ Ε.Α.Σ. από ημερομηνίας εφαρμογής του ανωτέρω νόμου.

Επιφυλάσσομαι παντός νομίμου δικαιώματός μου.

Για το Δ.Σ. της Ε.Α.Α.Π.Σ.

Ο Γραμματέας

Ιωάννης Ζαχίλας