Η παρούσα μελέτη επιχειρεί να προσεγγίσει και να προσδιορίσει το εννοιολογικό περιεχόμενο του όρου «πυρκαγιά», ο οποίος χρησιμοποιείται στα αντικειμενικά στοιχεία ορισμένων αδικημάτων του Ποινικού Κώδικα με περισσότερο σαφή, πιο περιεκτικά και αντικειμενικά κριτήρια, που να προσομοιάζουν στο μετανομικό και αξιολογικό χαρακτήρα του και να μη δημιουργεί ερμηνευτικά προβλήματα στους εφαρμοστές του δικαίου, όπως μπορεί να συμβεί με τα αντίστοιχα κριτήρια που χρησιμοποιούνται σήμερα στην κρατούσα νομολογία των ποινικών δικαστηρίων της ουσίας και του Αρείου Πάγου αλλά και στη θεωρία.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο εδώ