Σας κοινοποιούμε μελέτη του συναδέλφου μας και μέλους την Ένωσής μας Ανδριανού Γκουρμπάτση Αντιστρατήγου – Υπαρχηγού Π.Σ. ε.α. –, Θανατηφόρες πυρκαγιές σε όχημα: αυτοκτονία ή έγκλημα».

Διαβάστε την μελέτη εδώ