Η ίδρυση της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, είναι πλέον γεγονός.

Βέβαια δεν έγινε ούτε από αυταρέσκεια  ούτε νομοτελειακά. Αν και υπήρχαν πολλοί λόγοι να έχει ιδρυθεί προ πολλού, θα έλεγα το επέβαλαν οι συνθήκες των τελευταίων χρόνων, αυτό που λέμε κοινώς «σημεία των καιρών». Σε κάθε περίπτωση «ουδέν κακόν αμιγές καλού».

Έτσι μία ομάδα συναδέλφων ξεκινήσαμε την ίδρυσή της, με επίκεντρο την ουσία των λέξεων αξίωμα-αξιωματικός. Στον επιδιωκόμενο σκοπό της Ένωσης, κυριαρχεί η ουσιαστική ερμηνεία λέξεων όπως: συνάδελφος και συναδελφικότητα, σύλλογος και συλλογικότητα, σύνθεση και συνεργασία, συνεισφορά και συμβολή, σύμπνοια και συναντίληψη, σύσφιξη (υφιστάμενων δομών), συμφέροντα (ατομικά και συλλογικά).

Λέξεις που το πρώτο συνθετικό τους είναι το συν, το πρόσημο της πρόσθεσης. Πιστεύουμε ότι με προσθετική αντίληψη μπορούμε να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής μας και να γίνουν, όλα όσα αρμόζουν στο κύρος και την υπόσταση του απόστρατου Αξιωματικού του Πυροσβεστικού Σώματος, με υψηλό αίσθημα ευθύνης, σοβαρότητα, εντιμότητα και ήθος.

Είναι αυτονόητο το κάλεσμα σε όλους τους συνάδελφους απόστρατους Αξιωματικούς του Π.Σ., να δυναμώσουν με τη συμμετοχή τους την Ένωσή μας, ώστε όλοι μαζί να τη φτάσουμε στον ύψιστο βαθμό εκτίμησης.

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. της ΕΑΑΠΣ
Χρήστος Χρυσανθακόπουλος
Αντιστράτηγος ΠΣ ε.α.