Η κάρτα εισόδου στα Στρατιωτικά Νοσοκομεία χορηγείται μόνο στα μέλη της ένωσης.
Η κάρτα εισόδου στα Στρατιωτικά Νοσοκομεία χορηγείται από την Ένωσή μας, στα μέλη της, στους συζύγους και στα τέκνα αυτών, μέχρι την ηλικία των 18 ετών. Τα τέκνα τα οποία σπουδάζουν δικαιούνται κάρτα μέχρι την ηλικία των 25 ετών, εφόσον προσκομίσουν σχετική βεβαίωση του ιδρύματος στο οποίο φοιτούν.

Για την Αττική το Στρατιωτικό Νοσοκομείο που δέχεται τους συνταξιούχους του Πυροσβεστικού Σώματος και τα μέλη των οικογενειών τους, είναι το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας (251 Γ.Ν.Α.)

  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ

  Επώνυμο*

  Όνομα*

  Αποστρατευτικός Βαθμός*

  Όνομα Πατρός*

  Όνομα Μητρός*

  Όνομα Συζύγου

  A.M*(Αριθμός Μητρώου όταν ήμασταν εν ενεργεία)

  AMKA*

  ΑΦΜ*

  Επισύναψη Φωτογραφίας

  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΜΜΕΣΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ

  1ο ΜΕΛΟΣ

  Επώνυμο

  Όνομα

  ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ

  ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

  AΔΤ

  AMKA*

  ΑΦΜ*

  Επισύναψη Φωτογραφίας

  2ο ΜΕΛΟΣ

  Επώνυμο

  Όνομα

  ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ

  ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

  AΔΤ

  AMKA*

  ΑΦΜ*

  Επισύναψη Φωτογραφίας

  3ο ΜΕΛΟΣ

  Επώνυμο

  Όνομα

  ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ

  ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

  AΔΤ

  AMKA*

  ΑΦΜ*

  Επισύναψη Φωτογραφίας

  Οι Απόστρατοι συνάδελφοι καθώς και τα μέλη της οικογενείας τους που επιθυμούν να τους χορηγηθεί δελτίο εισόδου για τα Στρατιωτικά Νοσοκομεία, θα πρέπει να συμπληρώσουν την παραπάνω φόρμα, να στείλουν φωτογραφία τύπου ταυτότητας και να καταθέσουν 5 € για κάθε δελτίο εισόδου στον 5032091342895 λογαριασμό ταμιευτηρίου, με IBAN GR2001720320005032091342895 της Τράπεζας Πειραιώς και να στείλουν φωτοτυπία της απόδειξης της τράπεζας ταχυδρομικά στην Τ.Θ. 3402  Τ.Κ. 10210 (ταχυδρομική θυρίδα), είτε στο γραφείο της Ένωσης στην Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Αθήνας επί της οδού Πειραιώς 31 ΤΚ  10553 στην Αθήνα, είτε στο email: info@eaaps.gr