Η Ένωση ενημερώνει τα μέλη της, ποιες ημέρες και ώρες μπορούν να εισέρχονται στο κτίριο του Μ.Τ.Π.Υ. επί της οδού Λυκούργου 12 στην Αθήνα, σύμφωνα με το Δελτίο Τύπου του ταμείου:

«Ενημερώνουμε τους κ.κ. μετόχους, μερισματούχους και λοιπούς συναλλασσόμενους ότι, σε εφαρμογή σχετικής Υπουργικής Απόφασης και με στόχο την αποδοτικότερη λειτουργία των Διοικητικών Υπηρεσιών του Μ.Τ.Π.Υ. αλλά και την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των συναλλασσομένων, καθορίζονται οι ημέρες και ώρες εισόδου και εξυπηρέτησης του κοινού στο κτίριο του Μ.Τ.Π.Υ. ως εξής:

Τρίτη και Πέμπτη, από 08:30 έως 14:00

Η απόφαση τίθεται σε ισχύ από την 1η Νοεμβρίου 2017.»

Παναγιώτης Βελής