Συνάδελφοι,

σε συνέχεια προηγούμενων αναρτήσεων που αφορούν καταβολή εφάπαξ χρηματικού ποσού στα στελέχη Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων ασφαλείας  – Αναδρομικά από το ΓΛΚ, και λόγω ότι σε πολλά μέλη μας υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις – από τα αναμενόμενα – μπορούν να προσέρχονται στα γραφεία της Ένωσης για περαιτέρω διευκρινήσεις, καθώς και για την παραλαβή αίτησης, την οποία θα πρέπει να καταθέσουν στον ΕΦΚΑ (Γ.Λ.Κ.).

Ο Πρόεδρος

Παναγιώτης Βελής

Ο Γεν. Γραμματέας

Ιωάννης Ζαχίλας