Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος

Την 7-7-2016 μία ομάδα απόστρατων Αξιωματικών του Π.Σ. αποφάσισαν να ιδρύσουν σωματείο με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (Ε.Α.Α.Π.Σ.),  ψηφίζοντας και εγκρίνοντας το καταστατικό του, όπου  στο άρθρο 2 ορίζεται ο σκοπός ίδρυσης.

Σκοπός της Ένωσης λοιπόν σύμφωνα με το άρθρο 2 του καταστατικού της είναι:

α) η σύσφιξη των υφιστάμενων δεσμών και συναδελφότητας μεταξύ των μελών της,

β) η προστασία των οικονομικών συμφερόντων των μελών της και η βελτίωση των ηθικών και υλικών συνθηκών αυτών και των οικογενειών τους και

γ) η διατήρηση των καλών σχέσεων με τους εν ενεργεία συνάδελφους και η προβολή του κοινωνικού έργου του Πυροσβεστικού Σώματος.

Η εκπλήρωση του σκοπού τούτου επιτυγχάνεται ειδικότερα:

1) Με την ανάπτυξη και καλλιέργεια μεταξύ των μελών της, αλληλεγγύης, αλληλοβοήθειας και αλληλοϋποστήριξης.

2) Με τη διοργάνωση εορτών, διαλέξεων, παραστάσεων, ανακοινώσεων, εκδόσεως εντύπων ή άλλων ανάλογων μέσων, με στόχευση τη βελτίωση της θέσης των μελών από οικονομικής και κοινωνικής άποψης.

3) Με τη συνεργασία, με στόχο την επίλυση των προκυπτόντων εκάστοτε ζητημάτων, μεταξύ των λοιπών Συλλόγων, Ενώσεων κλπ. των Σωμάτων Ασφαλείας, ή άλλων Οργανώσεων που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς.

4) Με τη λήψη των απαιτούμενων μέτρων, για επίλυση των παρουσιαζόμενων ζητημάτων από τα όργανα της Διοικήσεως, που θίγουν τα συμφέροντα των μελών της Ένωσης.

Η Ένωση για την πραγματοποίηση των σκοπών της δικαιούται μεταξύ άλλων ενεργειών της :

α) Να αναφέρεται σε διοικητικές και άλλες αρχές του κράτους για κάθε ζήτημα που αφορά στους σκοπούς της, τα μέλη της και γενικά την εξυπηρέτηση των συμφερόντων τους και

β) Να καταγγέλλει και εγκαλεί στις διοικητικές και δικαστικές αρχές της χώρας και στα μέσα μαζικής επικοινωνίας κάθε παραβίαση της κείμενης νομοθεσίας,  που βλάπτει τα συμφέροντα των μελών της.

Εκλέχτηκε επίσης προσωρινή διοικούσα επιτροπή, για να νομιμοποιήσει το σωματείο και να συγκαλέσει στη συνέχεια Γ.Σ. για εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής. Η εκλεγείσα προσωρινή διοικούσα επιτροπή ήταν οι:

Χρυσανθακόπουλος Χρήστος, Μπαρμπαρούσης Νίκος, Βελής Παναγιώτης, Κουλούρης Βασίλης και Ζαχίλας Ιωάννης.

Ακολουθήθηκαν όλες οι νόμιμες διαδικασίες και η Ένωση πήρε νομική υπόσταση με την αρ. διαταγής αναγνώρισης 16/2016 του Ειρηνοδικείου Περιστερίου. Ακολούθως έγινε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης, η οποία εξέλεξε Διοικητικό Συμβούλιο και Εξελεγκτική Επιτροπή.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής που εκλέχτηκαν από τις εκλογές του Σωματείου, με την επωνυμία «Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος (Ε.Α.Α.Π.Σ.)», με έδρα την Αθήνα (Λάρνακος 18 -Περιστέρι) είναι τα εξής:

ΔΙΟΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝ.  ΠΑΤΡΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΛ
1 ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ 6936103227
2 ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
3 ΒΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

6937210402
4 ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΑΜΙΑΣ
5 ΖΑΧΙΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΥΠΟΥ 6936565899
6 ΒΕΛΕΤΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡ

ΜΕΛΟΣ


ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝ.  ΠΑΤΡΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΛ
1 ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟ

ΜΕΛΟΣ

2 ΠΑΠΠΑΣ ΦΩΤΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟ

ΜΕΛΟΣ

3 ΓΕΡΟΚΩΣΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟ

ΜΕΛΟΣ

4 ΣΙΩΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡ

ΜΕΛΟΣ

 

Το νεοεκλεγέν Δ.Σ. θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να γίνει γνωστή η ύπαρξη του Σωματείου και η επιβεβλημένη συμμετοχή σ’ αυτό όλων των απόστρατων Αξιωματικών του Π.Σ.

Πρωταρχικός στόχος του Δ.Σ. είναι η ισχυρή ενδυνάμωση της Ένωσης και η ποιοτική λειτουργία αυτής, ώστε να διασφαλίζεται το κύρος που αρμόζει στον απόστρατο Αξιωματικό του Π.Σ.

Η πρώτη θητεία του Δ.Σ και της Ε.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 9 του καταστατικού, θα είναι μέχρι τον Φεβρουάριο του 2018, με σκοπό να βάλουν τις βάσεις για τη δημιουργία μιας μεγάλης Ένωσης. Όλες οι άλλες θητείες θα είναι τριετούς διάρκειας, ευελπιστώντας ότι τα μέλη μας θα είναι πολλαπλάσια, είμαστε δε σίγουροι ότι θα είναι.

Για το Δ. Σ.

Ο Πρόεδρος                                                                      Ο Γενικός Γραμματέας

Χρήστος Χρυσανθακόπουλος                                            Παναγιώτης Βελής

Αντιστράτηγος ΠΣ ε.α.                                                     Αντιστράτηγος – Υπαρχηγός ΠΣ  ε.α.