Παναγιώτης Βελής

Μια δυσάρεστη έκπληξη επιφύλασσε στους συνταξιούχους το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους σχετικά με τις βεβαιώσεις συντάξεων για το φορολογικό έτος 2017, όπου  ανέβασε νέο αρχείο βεβαιώσεων συντάξεων με διορθωμένα ποσά, στις οποίες εμφανίζονται ποσά καθαρών αποδοχών μεγαλύτερα από αυτά που εμφανίζονταν  αναρτημένα στο taxisnet.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, πολλοί φορολογούμενοι που έχουν ήδη υποβάλει τη φορολογική τους δήλωση τις προηγούμενες ημέρες, να είναι αναγκασμένοι να μεταβούν εκ νέου στον λογιστή τους και να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση βάσει των νέων δεδομένων.

Το ΓΛΚ σε τηλεφωνική επικοινωνία  απάντησε, πως στην βεβαίωση συντάξεων και στο αρχείο που ανέβασε στι taxisnet  προστέθηκε και το ποσό, που επεστράφηκε στους συνταξιούχους τον Δεκέμβριο του 2017 που αφορούσε την λάθος κράτηση υπέρ ΕΟΠΠΥ, μόνο που αυτό είναι αφορολογημένο με αποτέλεσμα οι καθαρές αποδοχές να είναι μικρότερες από τις κανονικές.