Κυκλοφόρησε από το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΙΑΤΑΓΗ υπ. αριθ. 10/2023 (Αρ. πρωτ.: 25680 οικ. Φ.701.1/19-05-2023),  που ρυθμίζει θέματα Προληπτικής Πυροπροστασίας.

Η άσκηση της Υπηρεσίας Προληπτικής Πυροπροστασίας πραγματοποιείται από τα Γραφεία και Τοπικά Παραρτήματα Προληπτικής και Κατασταλτικής Πυρασφάλειας των Διοικήσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομών/ΔΙ.Π.Υ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Εγκύκλιο Διαταγή.

Ειδικότερα, στα Γραφεία Προληπτικής και Κατασταλτικής Πυρασφάλειας της ΔΙ.Π.Υ. Αθηνών, ΔΙ.ΠΥ.Ν. Θεσσαλονίκης, ΔΙ.ΠΥ.Ν. Δωδεκανήσων, ΔΙ.ΠΥ.Ν. Ευβοίας και ΔΙ.ΠΥ.Ν. Λέσβου δύναται να συσταθούν με πρόταση του οικείου Διοικητή της ΔΙ.Π.Υ. ή ΔΙ.Π.Υ.Ν. και απόφαση του Διοικητή της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης και Τοπικά Παραρτήματα αυτών εξαιτίας γεωγραφικών περιορισμών ή αυξημένου φόρτου εργασίας.

 

Για περισσότερα μπορείτε να διαβάστε  την εγκύκλιο πατώντας εδώ