Συνάδελφοι,

Μετά από επικοινωνία που είχαμε με το Τμήμα Τύπου και Επικοινωνίας  της Πυροσβεστικής, σας ενημερώνουμε ότι οι Διευθύνσεις και τα Τμήματα του Α.Π.Σ. που στεγάζονταν επί της οδού Μουρούζη 4 στην Αθήνα, μεταστεγάστηκαν στις κτιριακές εγκαταστάσεις επί της Λεωφόρου Κηφισίας 37-39 στο Μαρούσι.

Επίσης, επειδή λόγω των πρόσφατων έκτακτων μέτρων που ελήφθησαν για τον Κορονοίο το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας διατίθεται στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, και μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε με τον Σύνδεσμο των Στρατιωτικών Νοσοκομείων με την 1η ΥΠΕ,  μας ενημέρωσε ότι για μας τους αποστράτους δεν έχει αλλάξει κάτι και θα συνεχίσουμε να εξυπηρετούμαστε από το ΓΝΑ, παρά μόνο για τους ένστολους οι οποίοι θα εξυπηρετούνται  από το 401 ΓΝΣΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνικά στον Γ.Γ.

Ο Γενικός Γραμματέας της Ε.Α.Α.Π.Σ.

Ιωάννης Ζαχίλας