Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος

Αγαπητά μέλη της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος,

Σε συνέχεια, της από 12/01/2018, πρόσκλησής μας, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 25 του μηνός Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00, στα γραφεία της Ένωσής μας, επί της οδού Λάρνακος 18 στο Περιστέρι, και σε περίπτωση μη απαρτίας, η συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την επομένη Κυριακή 04 του μηνός Μαρτίου 2018 την ίδια ώρα 10:00 και στον ίδιο χώρο, με θέματα συζήτησης αυτά που αναφέρονται στην προηγούμενη ανακοίνωσή μας.

Επειδή κατά την πρώτη ημερομηνία θεωρείτε δεδομένο ότι δεν θα υπάρχει  απαρτία, παρακαλούμε ιδιαίτερα τα μέλη που μπορούν, να κοσμήσουν με την παρουσία τους τη Συνεδρίαση της 4ης Μαρτίου 2018.

Σύμφωνα με το άρθρο 10 του καταστατικού, και την εξουσιοδότηση που παρείχε η Γενική Συνέλευση κατά την προηγούμενη συνεδρίασή της προς το Διοικητικό Συμβούλιο, δόθηκε στα μέλη της Ένωσης η δυνατότητα συμμετοχής στην διαδικασία ανάδειξης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής, όχι μόνο με την αυτοπρόσωπη παρουσία και συμμετοχή στη εκλογική διαδικασία, αλλά για πρώτη φορά και με τη διαδικασία της επιστολικής ψήφου.

Με τον τρόπο αυτό, δίνεται, αφενός η δυνατότητα συμμετοχής στη ψηφοφορία όσο το δυνατόν περισσότερων μελών της Ένωσης που είναι ταμειακώς εντάξει πριν την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης και αφετέρου να μπορούν  να ψηφίζουν και μέλη που βρίσκονται μακριά από τα γραφεία της Ένωσης.

Με βάση τις υποψηφιότητες που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα, σύμφωνα με τη προθεσμία υποβολής (έως 24/01/2018) και την πρόσκληση που αναγράφτηκε στην ιστοσελίδα της Ένωσης και αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων στα γραφεία της Ένωσης, καταρτίστηκε ενιαίο ψηφοδέλτιο με τους υποψηφίους για το Δ.Σ. και την Ε.Ε. το οποίο θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ένωσης εντός των ημερών.

Εφόσον αποφασίσετε να ψηφίσετε στις εκλογές με επιστολική ψήφο, θα προβείτε στις παρακάτω συνεχόμενες ενέργειες:

  1. Θα επιλέξετε με σταυροδοσία έως τρείς (3) υποψηφίους για το Διοικητικό Συμβούλιο και έναν (1) υποψήφιο για την Εξελεγκτική Επιτροπή.
  2. Θα εσωκλείσετε το ψηφοδέλτιο σε λευκό φάκελο.
  3. Θα τοποθετήσετε τον λευκό φάκελο μέσα σε άλλον απαντητικό φάκελο, τον οποίο θα αποστείλετε ταχυδρομικώς στη διεύθυνση της ταχυδρομικής θυρίδας: ΤΘ 3402 Τ.Κ. 10210.

Πάνω στον απαντητικό φάκελο θα αναγράφεται υποχρεωτικά το όνομα και το επίθετο του αποστολέα, ώστε να είναι δυνατή η ταυτοποίηση του ψηφοφόρου.

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Καταστατικού, την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών (25/02/2018), η Εφορευτική Επιτροπή θα παραλάβει από την ταχυδρομική θυρίδα τις επιστολές και θα συντάξει σχετικό πρωτόκολλο που θα ενταχθεί στα Πρακτικά των εκλογών. Κατόπιν, η Εφορευτική Επιτροπή θα μεταφέρει τις σφραγισμένες επιστολές στην αίθουσα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης, όπου θα ελεγχθεί αν οι αποστολείς των φακέλων που ψήφισαν με επιστολική ψήφο έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις τους. Όσες επιστολές προέρχονται από μέλη που δεν είναι ταμειακώς εντάξει δεν θα ανοιχθούν, αλλά θα φυλαχθούν σε ειδικό για τον σκοπό αυτό αρχείο. Οι υπόλοιπες επιστολές θα αποσφραγισθούν, οι αποστολείς τους θα διαγραφούν από τον εκλογικό κατάλογο και οι εσώκλειστοι λευκοί φάκελοι που περιέχουν το ψηφοδέλτιο θα ριχθούν, σφραγισμένοι, στην κάλπη.

Για το Δ.Σ. της Ένωσης

Ο Πρόεδρος

Χρήστος Χρυσανθακόπουλος

Ο Γενικός Γραμματέας

Παναγιώτης Βελής

Διαβάστε την ανακοίνωση εδώ