Κατόπιν αιτημάτων πολλών απόστρατων συναδέλφων, σχετικά με το ζήτημα που έχει δημιουργηθεί, να μην μπορεί η Πυροσβεστική να προχωρήσει στον συμψηφισμό και την εκκαθάριση χρηματικών ποσών ενέργειας και σύνταξη, που προέρχονται κατόπιν δικαστικών και διοικητικών αποφάσεων που έχουν δικαιωθεί  και τα ποσά που είχαν εισπράξει στην  σύνταξη να μην μπορούν να αποδοθούν σε λογαριασμό της ταμειακής διαχείρισης του ΕΦΚΑ.

Αυτό γίνεται, διότι δεν υφίσταται τέτοιος λογαριασμός, και ούτε κάποιος αρμόδιος του ΕΦΚΑ έχει ευαισθητοποιηθεί μέχρι σήμερα ώστε να εκδοθεί, όπως ροβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις.

Επανειλημμένως η Πυροσβεστική έχει ζητήσει από το αρμόδιο τμήμα του ΕΦΚΑ τόσο γραπτώς, όσο και προφορικώς την έκδοσή του.

Η Ένωσή μας προέβη σε σειρά συναντήσεων με υπηρεσιακούς παράγοντες του ΕΦΚΑ, του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και της Πυροσβεστικής, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου Εργασίας και απέστειλε επιστολή προς τον κ. Υπουργό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Γιάννη Βρούτση.

Σε όλους έχει επισημάνει το κατεπείγον του θέματος, διότι εάν, δεν αποδοθούν τα χρήματα των αποστράτων στον ΕΦΚΑ, να μην μπορεί να τους γίνει εκκαθάριση  και να κινδυνεύουν να χάσουν τα προβλεπόμενα επιδόματα εξαιτίας της διετούς παραγραφής που προβλέπεται ρητά  στην 44/2011 Γνωμοδότηση του Β΄ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης, θα συνεχίσει και περαιτέρω την πίεση για την γρήγορη επίλυση του ζητήματος πράττοντας ότι άλλο απαιτείται και θα σας ενημερώσει άμεσα για την όποια εξέλιξη.

Επισημαίνεται ότι το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζουν και οι συνάδελφοι απόστρατοι  του Λιμενικού Σώματος.

Για το Δ.Σ. της Ε.Α.Α.Π.Σ.

Ο Πρόεδρος Παναγιώτης Βελής

Ο Γενικός Γραμματέας Ιωάννης Ζαχίλας

Διαβάστε την επιστολή στον κ Υπουργό  Γιάννη Βρούτση.