Κυκλοφόρησε το 2022 από τις Εκδόσεις Σάκκουλα το Βιβλίο του Ανδριανού Γκουρμπάτση Αντιστρατήγου – Υπαρχηγού ΠΣ, ε.α., με τίτλο: «Ο ΕΜΠΡΗΣΜΟΣ στο νέο Ποινικό Κώδικα”.

Με το παρόν έργο επιχειρείται μια διεξοδική παρουσίαση, ανάλυση και κριτική προσέγγιση των νέων διατάξεων των εγκλημάτων του (κοινού) εμπρησμού και του εμπρησμού σε δάση μετά τις επελθούσες αλλαγές με τους Ν. 4855/2021 και Ν. 4871/2021. Ειδικότερα, στο νέο Ποινικό Κώδικα (Ν. 4619/2019 – ΦΕΚ Α΄ 95 /11.6.2019), όπως και στον προϊσχύσαντα ΠΚ, τα εγκλήματα του εμπρησμού και του εμπρησμού σε δάση έχουν περιληφθεί στο δέκατο τρίτο κεφάλαιο των κοινώς επικίνδυνων εγκλημάτων (άρθρα 264-289) του Ειδικού Μέρους του ΠΚ.

Με τις ισχύουσες διατάξεις κρίθηκε, ότι δεν είναι δικαιοπολιτικά σκόπιμο για την κατάφαση του αξιοποίνου να έχει όντως πραγματωθεί ο κίνδυνος και για το λόγο αυτό επανακαθορίστηκε ο εμπρησμός, ως έγκλημα δυνητικής (αφηρημένης – συγκεκριμένης) διακινδύνευσης, ο οποίος είχε τυποποιηθεί στην προηγούμενη διάταξη του νέου ΠΚ ως έγκλημα συγκεκριμένη διακινδύνευσης, ενώ αυστηροποιήθηκε και το πλαίσιο ποινής.

Κατά την διεξοδική ερμηνεία των δομικών στοιχείων των σχετικών διατάξεων αναδεικνύονται, αναλύονται και επιλύονται σημαντικά νομικά ζητήματα, σύμφωνα με τις θέσεις της θεωρίας και νομολογίας με σχετικές επ’ αυτών κριτικές παρατηρήσεις. Η αναλυτική κατ’ άρθρο ερμηνεία των διατάξεων για τον εμπρησμό και εμπρησμό σε δάση με τη βιβλιογραφική και νομολογιακή τεκμηρίωση και την ενημέρωση του έργου μέχρι και τους Ν. 4855/2021 και Ν. 4871/2021 καθιστούν το παρόν πολύτιμο βοήθημα για κάθε εφαρμοστή του δικαίου και κυρίως τους προανακριτικούς υπαλλήλους που διερευνούν καθημερινά τα ως άνω εγκλήματα.

Ο Γενικός Γραμματέας της Ε.Α.Α.Π.Σ.

Φώτιος Δημαρέσης