Την 15η Δεκεμβρίου 2021 τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος (ΕΑΑΠΣ), αποτελούμενη από τους: Αντιπρόεδρο – Αντιστράτηγο ΠΣ ε.α. Ανδρέα Μαρκαντώνη,  Γεν. Γραμματέα  – Αρχιπύραρχο ε.α. Φώτιο Δημαρέση και Οικονομικό Διαχειριστή – Αντιστράτηγο ΠΣ ε.α. Ιωάννη Ζαχίλα,  επισκέφθηκαν το Πυροσβεστικό Μουσείο και παρέδωσαν στη Διευθύντρια του Μουσείου Επιπυραγό  Αλεξάνδρα – Ιωάννα Κουτρή   τον πρώτο  τόμο των εφημερίδων της  Ε.Α.Α.Π.Σ.  (11/2018 – 09/2021) «ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΝ   …για ένα καλύτερο ΜΕΛΛΟΝ», για τον εμπλουτισμό της βιβλιοθήκης και τη χρήση  τους από τους   επισκέπτες  και τους  μελετητές  του  μέλλοντος.

Αναφέρθηκαν στον στόχο της εφημερίδας ο οποίος είναι, να προάγει την ενημέρωση, να είναι αμερόληπτη ,  μακριά  από πολιτικές ή άλλες σκοπιμότητες,  να είναι δίπλα στα προβλήματα των μελών, να είναι ποικίλης ύλης και να διαβάζεται  από  όλη την  πυροσβεστική  οικογένεια.

Όραμά της, όπως  γράφει και ο τίτλος της «ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΝ ….για  ένα καλύτερο  ΜΕΛΛΟΝ», είναι να συνδέσει το παρελθόν, το παρόν, με το  μέλλον, για το καλό του Πυροσβεστικού  Σώματος  και  των στελεχών  του.

Επίσης έκαναν γνωστό στην Διευθύντρια του Μουσείου ότι, κάθε τρία χρόνια με την ολοκλήρωση της θητείας του εκάστοτε Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΑΑΠΣ, θα παραδίδονται στο Μουσείο σε βιβλιοδεσία (τόμο) τα τεύχη των εφημερίδων, όπως το πρώτο.

Στη συνέχεια ξεναγήθηκαν  στους χώρους του Μουσείου από τη Διευθύντρια  του Μουσείου  και τους συνεργάτες της.  Συζητήθηκαν  θέματα πυροσβεστικού ενδιαφέροντος  και  έγινε  ιδιαίτερη  αναφορά  σε  μια  μελλοντική συνεργασία και υποστήριξη  της  Ε.Α.Α.Π.Σ. προς το  Πυροσβεστικό Μουσείο.

Τέλος τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου  της ΕΑΑΠΣ αφού ευχαρίστησαν θερμά τη Διοίκηση του Πυροσβεστικού Μουσείου, για την άψογη φιλοξενία και την εμπεριστατωμένη παρουσίαση των εκθεμάτων   του Μουσείου, αποχώρησαν με τις καλύτερες εντυπώσεις.