Ενημερώνουμε τα μέλη μας ότι ο ΕΦΚΑ συνεχίζει την πληρωμή των ποσών που μας καταλογίστηκαν με τις αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου, και αφορούσαν τις ομαδικές αγωγές που είχαμε υποβάλλει κατά του Δημοσίου, για την παράνομη παρακράτηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) από 01/11/2014 έως και 31/10/2016, που αυτή είχε κριθεί μη συνταγματική.

Τηρείται σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με τον αριθμό πρωτοκόλλου του καθενός στον ΕΦΚΑ  και στο ποσό που του έχει καταλογιστεί έχουν προστεθεί τόκοι υπερημερίας και του έχει γίνει παρακράτηση  φόρου 20%.

Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι ήδη άρχισαν να μας ταχυδρομούνται  και οι νέες αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου για ομαδικές ένδικες αγωγές που είχαμε υποβάλλει κατά του Δημοσίου για την παράνομη παρακράτηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ),  για το χρονικό διάστημα από  01/11/2016 έως  και 31/12/2018.

Η Ένωση παρακολουθεί το θέμα και βρίσκεται  σε συνεργασία με την Διευθύντρια  της Δ΄ Διεύθυνσης του ΕΦΚΑ και θα σας ενημερώνει για οτιδήποτε νεότερο.