Ενημερώνουμε τα μέλη μας ότι ο ΕΦΚΑ συνεχίζει την πληρωμή των ποσών που μας καταλογίστηκαν με τις αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου, και αφορούσαν τις ομαδικές αγωγές που είχαμε υποβάλλει κατά του Δημοσίου, για την παράνομη παρακράτηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) από 01/11/2014 έως και 31/10/2016, που αυτή είχε κριθεί αντισυνταγματική.

Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι ήδη άρχισαν να μας ταχυδρομούνται  και οι νέες αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου που αφορούν το χρονικό διάστημα από  01/11/2016 έως  και 31/12/2018 και πολλά μέλη μας έχουν πληρωθεί.

Μπορείτε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία της Ένωσης.