Αγαπητοί συνάδελφοι,

θα πρέπει  με την παρουσία μας στο Πολεμικό  Μουσείο  να αγκαλιάσουμε το σκοπό για τον οποίο γίνετε η Έκθεση της Υδατογραφίας ,αλλά και το περιεχόμενο των έργων όπου ξυπνάν οι μνήμες μας για το “ΧΡΕΟΣ” της Μικρασιατικής Καταστροφής.