Αγαπητά μέλη

Σας κοινοποιούμε επικαιροποιημένη Επιστολή  επιστολή της Τράπεζας EUROBANK προς τα μέλη της  Ένωσή μας, με την οποία τονίζει τα οφέλη του «Ολοκληρωμένου Προγράμματος Σύνταξης Αποστράτων» το οποίο σας προσφέρει πραγματικό όφελος στις καθημερινές συναλλαγές σας, δίνει αξία στα χρήματά σας και επιπλέον προνόμια σε τραπεζικά προϊόντα και υπηρεσίες.

Διαβάστε την επιστολή – προσφορά της Τράπεζας EUROBANK πατώντας εδώ

Ο Γενικός Γραμματέας της ΕΑΑΠΣ

Φώτιος Δημαρέσης

Αρχιπύραρχος  ε.α.