Αντιμέτωποι με τον κίνδυνο να πληρώσουν επιπλέον φόρο εισοδήματος είναι πολλοί μισθωτοί, συνταξιούχοι και κατ’ επάγγελμα αγρότες, οι οποίοι κατά τη διάρκεια του 2017, πλήρωσαν σημαντικά ποσά καταναλωτικών δαπανών, μέσω e-banking.

Υπάρχει το ενδεχόμενο, οι δαπάνες αυτές να μην προσμετρηθούν για την κατοχύρωση του αφορολόγητου ορίου, ώστε να δικαιούνται ολόκληρο το ισχύον κατά περίπτωση αφορολόγητο όριο. Έτσι, απειλούνται να χρεωθούν με φόρο 22% επί των ποσών, που θα εμφανίζονται ότι άφησαν ακάλυπτα.

Το συγκεκριμένο πρόβλημα έχει δημιουργηθεί με τις συναλλαγές e-banking, καθώς αρκετές από αυτές δεν αναγνωρίζονται από τις τράπεζες ως καταναλωτική δαπάνη, συνεπώς δεν μπορούν να υπολογιστούν στο σύνολο των ηλεκτρονικών συναλλαγών βάσει των οποίων χτίζεται το αφορολόγητο.

Η υφυπουργός Οικονομικών Κατερίνα Παπανάτσιου, παραδέχθηκε το πρόβλημα και είπε ότι εντοπίστηκε και στην λοταρία των αποδείξεων, όταν φορολογούμενοι κατήγγειλαν ότι δεν βλέπουν το σύνολο των συναλλαγών τους στον υπολογισμό των λαχνών, με τους οποίους συμμετέχουν στην κάθε κλήρωση. Επίσης, οι τράπεζες δεν έχουν το κατάλληλο φίλτρο να διακρίνουν αν συναλλαγές που γίνονται μέσω e-banking, είναι καταναλωτική δαπάνη ή συναλλαγή μέσω δύο ιδιωτών. Το αποτέλεσμα είναι οι συναλλαγές αυτές να μην καταγράφονται στις καταναλωτικές δαπάνες που τεκμηριώνουν αφορολόγητο.

Επίσης, η υφυπουργός είπε, ότι θα διορθωθεί και με τη δήλωση επαγγελματικών λογαριασμών εκ μέρους των επιχειρήσεων, που δέχονται πληρωμές μέσω ηλεκτρονικών συναλλαγών, η οποία έχει καθυστερήσει ώστε να πιστοποιούνται δαπάνες μέσω e-banking ως καταναλωτικές.

Μέχρι όμως αυτό να συμβεί, όσοι φορολογούμενοι πραγματοποίησαν το 2017 μέσω e-banking σημαντικού ύψους πληρωμές δαπανών, οι οποίες ανήκουν στις κατηγορίες που κατοχυρώνουν το αφορολόγητο όριο, δεν θα είναι στο σύνολό τους καλυμμένοι. Μόνο όσοι έχουν προνοήσει και έχουν αποθηκεύσει στους υπολογιστές τους τα αποδεικτικά των δαπανών τους αυτών, με συγκεκριμένη σαφή περιγραφή τους, θα έχουν ενδεχομένως τη δυνατότητα να αποδείξουν ότι τις πραγματοποίησαν και θα μπορούν να τις επικαλεστούν κι αυτές κατά την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2017, ώστε να μη χάσουν το δικαίωμα κατοχύρωσης των συνολικών ποσών των αφορολόγητων ορίων που τους αναλογούν.

Αντιμέτωποι με τον κίνδυνο να πληρώσουν επιπλέον φόρο εισοδήματος είναι πολλοί μισθωτοί, συνταξιούχοι και κατ’ επάγγελμα αγρότες, οι οποίοι κατά τη διάρκεια του 2017, πλήρωσαν σημαντικά ποσά καταναλωτικών δαπανών, μέσω e-banking.

Υπάρχει το ενδεχόμενο, οι δαπάνες αυτές να μην προσμετρηθούν για την κατοχύρωση του αφορολόγητου ορίου, ώστε να δικαιούνται ολόκληρο το ισχύον κατά περίπτωση αφορολόγητο όριο. Έτσι, απειλούνται να χρεωθούν με φόρο 22% επί των ποσών, που θα εμφανίζονται ότι άφησαν ακάλυπτα.

Το συγκεκριμένο πρόβλημα έχει δημιουργηθεί με τις συναλλαγές e-banking, καθώς αρκετές από αυτές δεν αναγνωρίζονται από τις τράπεζες ως καταναλωτική δαπάνη, συνεπώς δεν μπορούν να υπολογιστούν στο σύνολο των ηλεκτρονικών συναλλαγών βάσει των οποίων χτίζεται το αφορολόγητο.

Η υφυπουργός Οικονομικών Κατερίνα Παπανάτσιου, παραδέχθηκε το πρόβλημα και είπε ότι εντοπίστηκε και στην λοταρία των αποδείξεων, όταν φορολογούμενοι κατήγγειλαν ότι δεν βλέπουν το σύνολο των συναλλαγών τους στον υπολογισμό των λαχνών, με τους οποίους συμμετέχουν στην κάθε κλήρωση. Επίσης, οι τράπεζες δεν έχουν το κατάλληλο φίλτρο να διακρίνουν αν συναλλαγές που γίνονται μέσω e-banking, είναι καταναλωτική δαπάνη ή συναλλαγή μέσω δύο ιδιωτών. Το αποτέλεσμα είναι οι συναλλαγές αυτές να μην καταγράφονται στις καταναλωτικές δαπάνες που τεκμηριώνουν αφορολόγητο.

Επίσης, η υφυπουργός είπε, ότι θα διορθωθεί και με τη δήλωση επαγγελματικών λογαριασμών εκ μέρους των επιχειρήσεων, που δέχονται πληρωμές μέσω ηλεκτρονικών συναλλαγών, η οποία έχει καθυστερήσει ώστε να πιστοποιούνται δαπάνες μέσω e-banking ως καταναλωτικές.

Μέχρι όμως αυτό να συμβεί, όσοι φορολογούμενοι πραγματοποίησαν το 2017 μέσω e-banking σημαντικού ύψους πληρωμές δαπανών, οι οποίες ανήκουν στις κατηγορίες που κατοχυρώνουν το αφορολόγητο όριο, δεν θα είναι στο σύνολό τους καλυμμένοι. Μόνο όσοι έχουν προνοήσει και έχουν αποθηκεύσει στους υπολογιστές τους τα αποδεικτικά των δαπανών τους αυτών, με συγκεκριμένη σαφή περιγραφή τους, θα έχουν ενδεχομένως τη δυνατότητα να αποδείξουν ότι τις πραγματοποίησαν και θα μπορούν να τις επικαλεστούν κι αυτές κατά την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2017, ώστε να μη χάσουν το δικαίωμα κατοχύρωσης των συνολικών ποσών των αφορολόγητων ορίων που τους αναλογούν.

Παναγιώτης  Βελής