Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, καλεί σε τακτική Γενική Συνέλευση τα μέλη της, την 24/02/2019 ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00, στα γραφεία της Ένωσης επί της οδού Πειραιώς 31 στην Αθήνα (Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Αθηνών), και σε περίπτωση μη απαρτίας, η συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την επομένη Κυριακή 03 του μηνός Μαρτίου 2019 την ίδια ώρα 11:00 και στον ίδιο χώρο, με τα εξής θέματα για συζήτηση:

  • Λογοδοσία πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου.
  • Οικονομικός απολογισμός της προηγούμενης χρήσης 2018.
  • Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής.
  • Απαλλαγή Διοικητικού Συμβουλίου.

Επειδή, κατά την πρώτη ημερομηνία θεωρείτε δεδομένο, ότι δεν θα υπάρχει απαρτία, παρακαλούμε ιδιαίτερα τα μέλη που μπορούν, να κοσμήσουν με την παρουσία τους τη Συνεδρίαση της 3ης Μαρτίου 2019.

Κάθε ταμειακά τακτοποιημένο μέλος της ένωσης μπορεί να συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως, είτε αντιπροσωπευόμενο από άλλο τακτικό μέλος. Για την αντιπροσώπευση αυτή απαιτείται απλή έγγραφη εξουσιοδότηση του αντιπροσωπευόμενου, που ορίζει και τα θέματα, στα οποία επιθυμεί να αντιπροσωπευθεί.

Η συμμετοχή όλων σας κρίνεται απαραίτητη.

Ο Πρόεδρος  Παναγιώτης Βελής

Ο Γενικός Γραμματέας Ιωάννης Ζαχίλας

Διαβάστε την ανακοίνωση εδώ