Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, καλεί σε τακτική Γενική Συνέλευση τα μέλη της, την 12/02/2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00, στα γραφεία της Ένωσης επί της οδού Πειραιώς 31 στην Αθήνα (Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Αθηνών – 4ος Όροφος), και σε περίπτωση μη απαρτίας, η συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την επομένη Τετάρτη 19/02/2020 την ίδια ώρα 11:00 και στον ίδιο χώρο, με τα εξής θέματα για συζήτηση:

  • Λογοδοσία πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου.
  • Οικονομικός απολογισμός της προηγούμενης χρήσης 2019.
  • Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής.
  • Απαλλαγή Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα εδώ