Σας επισυνάπτουμε έγγραφο της Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Πόρων του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, που αφορά την υποβολή δήλωσης “πόθεν έσχες” υπόχρεων.

Ιδιαίτερη μνεία και προσοχή απαιτείται στις προθεσμίες:

  1. Η καταχώριση των ετήσιων καταστάσεων έτους 2023 των υπόχρεων προσώπων, συμπεριλαμβανομένων των συζύγων, των εν διαστάσει συζύγων ή των προσώπων με τα οποία έχει συναφθεί σύμφωνο συμβίωσης ξεκινάει από τις 04-09-2023 και τελειώνει στις 04-10-2023.
  2. Επίσης υπόχρεοι των οποίων έχει μεταβληθεί, εντός του έτους 2022, η οικογενειακή τους κατάσταση σε σχέση με την τελευταία οριστικοποιημένη αρχική ή ετήσια Δ.Π.Κ. έτους 2022, καθώς και όσοι δεν έχουν υποβάλει αρχική ή ετήσια Δ.Π.Κ. έτους 2022, απαιτείται να συνδεθούν στην νέα εφαρμογή «Γνωστοποίηση στοιχείων Συζύγου/ΜΣΣ Υπόχρεου Πόθεν Έσχες» μέχρι τις 24-09-2023.

Έγγραφο Α.Π.Σ. πατήστε εδώ