Όπως  κάθε χρόνο υποβάλετε η δήλωση του πόθεν έσχες.

Η Ένωσή μας, σε συνεργασία με λογιστή – φοροτέχνη, γνωρίζει στα μέλη της, ότι προτίθεται να απαντήσει σε όποιο ερώτημα  υποβληθεί, σχετικά με την σύνταξη και την υποβολή του πόθεν έσχες, είτε τηλεφωνώντας στα γραφεία της Ένωσης, είτε στέλνοντας ηλεκτρονικό μήνυμα μέσω της ιστοσελίδας.

Προθεσμίες

Η ετήσια  δήλωση «πόθεν έσχες» του 2017, η οποία αφορά το έτος 2016, θα πρέπει να υποβληθεί έως τις 21/10/2017. Υποβάλετε  πλέον ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας www.pothen.gr, με τη χρήση των κωδικών πρόσβασης του υπόχρεου στο Taxisnet.

Η αρχική δήλωση υποβάλλεται εντός 90 ημερών από τον διορισμό του προσώπου στη θέση από την οποία απορρέει η υποχρέωση, ενώ οι μεταγενέστερες ετήσιες δηλώσεις υποβάλλονται μέσα σε τρεις μήνες από τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, λαμβάνοντας υπόψη και τις παρατάσεις που δίνονται.

Όταν ένα πρόσωπο υποβάλλει δήλωση «πόθεν έσχες» για πρώτη φορά (αρχική δήλωση), οφείλει να συμπεριλάβει όλα τα περιουσιακά του στοιχεία, καθώς κι εκείνα της συζύγου και των ανήλικων τέκνων του, τα οποία έχουν κατά τον χρόνο της υποβολής. Στις μεταγενέστερες ετήσιες δηλώσεις, δηλώνονται τα περιουσιακά στοιχεία ως έχουν την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους (π.χ. στη δήλωση «πόθεν έσχες» του 2017 θα δηλωθούν τα περιουσιακά στοιχεία της 31/12/2016).

Η υποχρέωση για υποβολή δήλωσης εξακολουθεί να υπάρχει για ένα επιπλέον έτος μετά την απώλεια ή τη λήξη της θέσης ή της ιδιότητας.

Οδηγίες Περιγραφής της Διαδικασίας  εδώ

Παναγιώτης Βελής