251 ΓΝΑ

Η κάρτα εισόδου στα Στρατιωτικά Νοσοκομεία χορηγείται από την Ένωσή μας, στα μέλη της, στους συζύγους και στα τέκνα αυτών, μέχρι την ηλικία των 18 ετών. Τα τέκνα τα οποία σπουδάζουν δικαιούνται κάρτα μέχρι την ηλικία των 25 ετών, εφόσον προσκομίσουν σχετική βεβαίωση του ιδρύματος στο οποίο φοιτούν.

Για την Αττική το Στρατιωτικό Νοσοκομείο που δέχεται τους συνταξιούχους του Πυροσβεστικού Σώματος και τα μέλη των οικογενειών τους, είναι το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας (251 Γ.Ν.Α.)

Η διαδικασία παροχής υπηρεσιών υγείας από το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας (251 Γ.Ν.Α.) είναι:

  1. ΕΚΤΑΚΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

Μεταβαίνουμε στο τμήμα επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου.

Τηλέφωνο επικοινωνίας, 210 7463300.

  1. ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Απαραίτητα κλείνουμε ραντεβού στο τηλέφωνο 2107463300.

πρέπει να έχουμε μαζί μας:

  • Το βιβλιάριο ασθενείας.
  • Την κάρτα εισόδου σε στρατιωτικά νοσοκομεία.
  • Τα τέκνα άνω των 18 και μέχρι 25 ετών βεβαίωση της σχολής που φοιτούν.