Συνάδελφοι

Την 21-11-2019 ο Πρόεδρος της Π.Ο.Α.Σ.Α. συναντήθηκε με αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες της Διεύθυνσης Στρατιωτικών Συντάξεων του Γ.Λ.Κ. για θέματα που αφορούν τους απόστρατους. Κυρίαρχο θέμα της συνάντησης ήταν η για πολλούς συναδέλφους λαθεμένη έκδοση των ενημερωτικών συνταξιοδοτικών σημειωμάτων καθώς και ο λανθασμένος υπολογισμός της ανταποδοτικής σύνταξης.

Από τη συζήτηση έγινε παραδεκτό η λαθεμένη έκδοση των ενημερωτικών σημειωμάτων και διαβεβαίωσαν ότι σε εύλογο χρονικό διάστημα θα ολοκληρωθεί ο επανέλεγχος όλων αυτών, ούτως ώστε να ανταποκρίνονται στις πραγματικές συνταξιοδοτικές αποδοχές ενός εκάστου, όπως αυτές διαμορφώθηκαν μετά την εφαρμογή του Ν. 4307/2014 (απόδοση του 50% στη βασική σύνταξη).

Τα αυτά ειπώθηκαν και στον Πρόεδρο της ΕΑΑΠΣ Παναγιώτη Βελή ο οποίος, την 22/11/2019, είχε συνάντηση με την  Διευθύντρια και την Τμηματάρχη του ΕΦΚΑ (ΓΛΚ).

Ο Γ.Γ. της ΕΑΑΠΣ

Ιωάννης Ζαχίλας