Σε κεντρικό ξενοδοχείο των Αθηνών έγινε η παρουσίαση του βιβλίου «ΟΙ ΑΣΥΜΜΕΤΡΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΤΟΥ 2007 ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» όπου μεταξύ αυτών που παραβρέθηκαν ήταν και τα μέλη της διοικούσας επιτροπής της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος (ΕΑΑΠΣ) καθώς επίσης και πολλά μέλη της .

Μετά το πέρας της παρουσίασης, έγινε συζήτηση μεταξύ των μελών  της Ένωσης Αξιωματικών του Π.Σ. και των μελών της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών του Π.Σ., όπου  και διαπιστώθηκε η κοινή αντιμετώπιση των προβλημάτων που απασχολούν τόσο τους εν ενεργεία ,όσο και τους Απόστρατους Αξιωματικούς, καταλήγοντας ότι θα υπάρξουν και άλλες συναντήσεις για ανταλλαγή απόψεων σε κρίσιμα θέματα.

Στην αναμνηστική φωτογραφία είναι ο πρόεδρος της ΕΑΠΣ Ι. Σταμούλης τα μέλη Γ.Βιντζηλαίος  Α. Παππάς και Δ.ΕΡΕ ,από την πλευρά των αποστράτων είναι ο Πρόεδρος Χ.Χρυσανθακόπουλος  Π.Βελλής και ο Β.Κουλούρης

Για την ΕΑΑΠΣ,

Ο εκπρόσωπος τύπου
Ιωάννης Χρ.Ζαχίλας
Αντιστράτηγος ΠΣ ε.α.