Μετά από ερωτήματα συναδέλφων για το τι ισχύει με τις συντάξεις χηρείας, πως χορηγούνται, σε ποιους  και από ποιους, θεώρησα σκόπιμο να τους ενημερώσω τα εξής:

ΣΥΝΤΆΞΕΙΣ  ΧΗΡΕΊΑΣ

  1. Η σύνταξη λόγω θανάτου (χηρείας) χορηγείται σε κάθε περίπτωση στο 70% της σύνταξης του αποβιώσαντος-άμεσα ασφαλισμένου. Αν υπάρχουν ανήλικα ή ανίκανα προς εργασία τέκνα, τότε η σύνταξη επιμερίζεται μεταξύ συζύγου και παιδιών. Όταν το τέκνο είναι ανίκανο προς εργασία, η σύνταξη είναι εφ όρου ζωής.
  2. Η σύνταξη χηρείας δεν μπορεί να περιοριστεί κάτω των 360 ευρώ το μήνα.
  3. Αν ο/η δικαιούχος της σύνταξης χηρείας μετά την 3ετία εργάζεται ή συνταξιοδοτείται με δική του σύνταξη, η παροχή μειώνεται στο 50% της αρχικής (ήτοι 35% της σύνταξης του/ης θανόντος/ούσης). Τα παιδιά συνεχίζουν να λαμβάνουν το τμήμα της σύνταξης που τους αναλογεί μέχρι το 24ο έτος της ηλικίας.
  4. Αν υφίσταται σωματική ή πνευματική αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω του επιζώντος συζύγου κατά την ημερομηνία θανάτου χορηγείται η σύνταξη, χωρίς περικοπή, για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η αναπηρία του.
  5. Το ποσό της σύνταξης που χορηγείται σε τέκνα λόγω θανάτου του γονέα τους από 13/5/2016 δεν επηρεάζεται από εργασία/αυτοαπασχόληση ή συνταξιοδότησή τους από άλλη πηγή.
  6. Η σύνταξη του επιζώντος/ούσης συζύγου μειώνεται στην περίπτωση που η διαφορά ηλικίας μεταξύ των συζύγων, είναι μεγαλύτερη των δέκα ετών, αφαιρουμένου του χρονικού διαστήματος του γάμου. Αν η διαφορά ηλικίας, αφαιρουμένου του διαστήματος του γάμου τους, είναι μεγαλύτερη από δέκα έτη, η σύνταξη του επιζώντος συζύγου υφίσταται μείωση για κάθε πλήρες έτος διαφοράς, που καθορίζεται σε:  1% για τα έτη από το 10ο έως και το 20ό έτος, σε 2% για τα έτη από το 21ο έως και το 25ο έτος, σε 3% για τα έτη από το 26ο έως και το 30ό έτος, σε 4% για τα έτη από το 31ο έως και το 35ο έτος, και  5% για τα έτη από το 36ο και άνω.

Βάσει των ανωτέρω παρατηρούμε ότι η  εργασία και η (μεγάλη) διαφορά ηλικίας σε ένα γάμο μπορεί να μειώσει σημαντικά (μέχρι εξαφανίσεως)  την σύνταξη χηρείας.

Η άποψή μου είναι ότι η σύνταξη χηρείας να χορηγείται στο 100% της σύνταξης του συζύγου ή πατέρα και εφ’ όρου ζωής, και αυτό πρέπει να νομοθετηθεί άμεσα.

 ΕΞΟΔΑ ΚΗΔΕΙΑΣ

ΕΦΚΑ:

Η ηλεκτρονική υποβολή αίτησης αποζημίωσης εξόδων κηδείας – ταφής ή αποτέφρωσης, σε περίπτωση θανάτου εν ενεργεία άμεσα ασφαλισμένου ή συνταξιούχου  ΕΦΚΑ κατατίθεται στην εφαρμογή του e-ΕΦΚΑ.

Οι πολίτες που κατοικούν σε περιοχές μακριά από τα υποκαταστήματα του e-ΕΦΚΑ ή δεν έχουν εξοικειωθεί με τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Φορέα, μπορούν να εξυπηρετηθούν και μέσω των Κ.Ε.Π.  Ν 3013/2002.

ΑΠΌΣΤΡΑΤΟΙ:

Στους απόστρατους των Σωμάτων Ασφαλείας για να τους χορηγηθεί η  αποζημίωση των εξόδων κηδείας, θα πρέπει  να επικοινωνήσουν με τα αρμόδια γραφεία Διαχείρισης -χρηματικού στις έδρες των Αστυνομικών Διευθύνσεων και των Διοικήσεων των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών και να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και κατόπιν θα τους χορηγηθεί από αυτούς.

Χρειάζεται να κατατεθεί αίτηση στην  Δ΄ Διεύθυνση Συντάξεων –  Τμήμα:  Μεταβολών του e-ΕΦΚΑ–ΕΤΕΑΕΠ (πρώην Γ.Λ.Κ.)  επί της οδού Φιλελλήνων 13-15, Αθήνα (Σύνταγμα) Τ.Κ. 10557, για να τους χορηγηθεί σχετική βεβαίωση την οποία μαζί με τα άλλα προβλεπόμενα δικαιολογητικά (ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, ΙΒΑΝ Τραπέζης  και τιμολόγιο του γραφείου τελετών), να τα καταθέσουν στις Διοικήσεις των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών. (Οι αιτήσεις μπορούν να ληφθούν από τα γραφεία της Ένωσης ή να σας σταλούν ηλεκτρονικά).

Για όλα τα ανωτέρω, περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να λαμβάνετε τηλεφωνικά στα γραφεία της Ένωσης.

Παναγιώτης Βελής

Ιωάννης Ζαχίλας