Τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου για το νέο Εθνικό Σύστημα Πολιτικής Προστασίας, το οποίο περιλαμβάνει και την ίδρυση Εθνικής Αρχής Πολιτικής Προστασίας, όπου  καλούνται  οι πολίτες και οι ενδιαφερόμενοι κοινωνικοί εταίροι, σε σύντομο χρονικό διάστημα, να καταθέσουν τις απόψεις τους, οι οποίες θα συμβάλλουν στην οριστική διαμόρφωσή του.

Λόγω του ότι πρόκειται για επείγουσες ρυθμίσεις, η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί στις 9 το πρωί της 16ης Μαΐου 2019.

Καθίσταται επιτακτική η ανάγκη από όλους  να το εξετάσουν και να καταθέσουν επισημάνσεις και προτάσεις, ώστε το  νέο θεσμικό και νομοθετικό πλαίσιο της Πολιτικής Προστασίας να προβλέπει και καλύπτει τα πάντα, και να αντιμετωπίζει τις παθογένειες του συστήματος πολιτικής προστασίας της χώρας, και να μην δημιουργεί  νέα προβλήματα στους εμπλεκόμενους φορείς και υπηρεσίες.

Ειδικότερα, για τους συναδέλφους μας εν ενεργεία και αποστράτους, τους προτρέπουμε να είναι σε επαγρύπνηση ώστε το τελικό σχέδιο που θα κατατεθεί να μην υποβαθμίζει – καπελώνει το Σώμα αλλά να το αναβαθμίζει, διότι αυτός είναι ο πυλώνας της πολιτικής πυροπροστασίας.

Για το Δ.Σ της  ΕΑΑΠΣ

Ο Πρόεδρος Παναγιώτης Βελής

Ο Γενικός Γραμματέας Ιωάννης Ζαχίλας

Διαβάστε το σχέδιο νόμου πατώντας εδώ