Συνάδελφοι,

Το 21ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας  θα πραγματοποιηθεί στο Ξενοδοχείο Novotel  στην  Αθήνα  το τριήμερο Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη  21, 22  και 23 Σεπτεμβρίου  2020  με τα εξής θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

  • Έκθεση πεπραγμένων και απολογισμού  δράσης του Δ.Σ. για το έτος 2019 από τον Πρόεδρο.
  • Έγκριση Ισολογισμού και Οικονομικού  Απολογισμού Ομοσπονδίας 1η Ιανουαρίου μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2019.
  • Ανάγνωση από τον Πρόεδρο της Ε.Ε. η έκθεση του διενεργηθέντος διαχειριστικού ελέγχου του έτους.
  • Παρουσίαση του Προϋπολογισμού 2020.
  • Ψηφοφορία για την έγκριση ή μη των ανωτέρω θεμάτων.
  • Λοιπά θέματα.
  • Παρουσίαση επετειακού βιβλίου 20 ΧΡΟΝΙΑ  Π.Ο.Α.Σ.Α.
  • Αρχαιρεσίες.
  • Έγκριση ψηφίσματος.

Η Ένωσή μας, σύμφωνα με το άρθρο 23 του καταστατικού της, για πρώτη φορά, συμμετέχει στις αρχαιρεσίες εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας  ΠΟΑΣΑ, δια του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα της, μέχρι τις επόμενες αρχαιρεσίες της όπου θα εκλεγούν υποψήφιοι.

 

Ο Γεν. Γραμματέας της Ε.Α.Α.Π.Σ.

Ιωάννης Ζαχίλας

Διαβάστε την ανακοίνωση της Π.Ο.Α.Σ.Α. πατώντας εδώ