ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ 22ΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.Α.Σ.Α.

Σύμφωνα με τα άρθρα 5,6,12,16,19,20 και 23 του Καταστατικού και της από 10/3/2022  απόφασης του Δ.Σ. της Π.Ο.Α.Σ.Α. που καταχωρήθηκε στο υπ αριθμ  171 Πρακτικό .

ΣΥΓΚΑΛΕΙΤΑΙ

 1. Το 22ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας ( καταστατικού χαρακτήρα )  και καλούνται τα μέλη (Σύνδεσμοι και Ενώσεις) να ορίσουν σύμφωνα με το Καταστατικό (αρθρο 16 παραγ. 2 σε συνδ. με άρθρο 6 παρ. β΄) τους αντιπροσώπους οι οποίοι  θα λάβουν μέρος στις  εργασίες  του Συνεδρίου  και της τροποποίησης  του ισχύοντος καταστατικού της Ομοσπονδίας .
 2. Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο Ξενοδοχείο ΕLITE Καλαμάτα Μεσσηνίας  το τριήμερο Κυριακή , Δευτέρα , Τρίτη  5,6,7 Ιουνίου 2022  σύμφωνα με το πρόγραμμα της Ημερήσιας Διάταξης .

ΘΕΜΑΤΑ Η.Δ.

 1. Έκθεση πεπραγμένων και απολογισμού  δράσης του Δ.Σ. για το έτος 2021 από τον Πρόεδρο .
 2. Έγκριση Ισολογισμού και Οικονομικού  Απολογισμού Ομοσπονδίας 1η Ιανουαρίου μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2021 .
 3. Ανάγνωση από τον Πρόεδρο της Ε.Ε. της έκθεσης του διενεργηθέντος διαχειριστικού ελέγχου του έτους 2021.
 4. Παρουσίαση του Προϋπολογισμού 2022.
 5. Ψηφοφορία για την έγκριση ή μη των ανωτέρω θεμάτων .
 6. Συζήτηση επί του σχεδίου τροποποίησης καταστατικών διατάξεων του ισχύοντος καταστατικού της Ομοσπονδίας.
 7. Συζήτηση επί του σχεδίου Κανονισμού Ειδικού Λογαριασμού  Αλληλοβοήθειας ΠΟΑΣΑ. ( Ε.Λ.Α. ΠΟΑΣΑ ).
 8. Λοιπά θέματα .
 9. Έγκριση ψηφίσματος .

Ο                                                                                    Ο

Γεν. Γραμματέας                                                                     Πρόεδρος

 

ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΩΤΗΣ Οδυσσεύς                                 ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ευάγγελος

Αντιστράτηγος ε.α. ΕΛ.ΑΣ                                        Υποστράτηγος ε.α. ΕΛ.ΑΣ

 

Από την Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος στο Πανελλήνιο Συνέδριο θα συμμετάσχουν ως σύνεδροι  ο Πρόεδρος της ΕΑΑΠΣ Παναγιώτης Βελής  και ειδικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας και ο Γενικός Γραμματέας της ΕΑΑΠΣ Φώτιος Δημαρέσης.