Συνάδελφοι,

σας γνωρίζουμε ότι μετά από συνάντηση που είχε ο Πρόεδρος της ΕΑΑΠΣ με υπηρεσιακούς παράγοντες  του ΤΕΑΠΑΣΑ, οι τ. μέτοχοι του Τομέα Πρόνοιας του Ταμείου Τ.Π.Υ.Π.Σ. που συνταξιοδοτήθηκαν μετά την 01-08-2012 και εισέπραξαν το δικαιούμενο εφάπαξ χρηματικό βοήθημα για τον υπολογισμό του οποίου λήφθηκαν υπόψη οι μειωμένοι βασικοί μισθοί σύμφωνα με τον ν. 4093/2012 και μέχρι σήμερα δεν υπέβαλαν ΑΙΤΗΣΗ για αναπροσαρμογή του, μετά τη μερική αποκατάσταση των βασικών μισθών με τις διατάξεις του ν. 4307/2014, πρέπει άμεσα να συμπληρώσουν και να αποστείλουν σχετική αίτηση.

Επίσης, μέχρι σήμερα δόθηκαν συμπληρωματικά εφάπαξ σε 432 τ. μετόχους του τομέα Πρόνοιας του Τ.Π.Υ.Π.Σ που αντιστοιχούσε στο ποσό των 552.000,00 περίπου.,  και 145 τ. μέτοχοι δεν το έχουν πάρει ακόμη που αντιστοιχεί στο ποσό των 147.000,00 € περίπου.

Για το συμπληρωματικό αυτό εφάπαξ ισχύει η 5/ετής παραγραφή, που λήγει την 31/12/2021.

Περισσότερα για μπορείτε να δείτε πατώντας εδώ και ακόμη περισσότερα εάν περάσετε από το Ταμείο μαζί με τις αιτήσεις σας που μπορείτε να την κατεβάσετε πατώντας εδώ, όπως το υπόδειγμα που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ταμείου (teapasa.gr).

Ο Πρόεδρος

Παναγιώτης Βελής

Ο Γεν. Γραμματέας

Ιωάννης Ζαχίλας