Η μέριμνα για την προστασία του περιβάλλοντος γενικά, σύμφωνα με τη συνταγματική επιταγή (άρθρο 24 Συντ), αποτελεί θεμελιώδη και πρώτιστης σημασίας υποχρέωση της Πολιτείας. Η προϊούσα οικολογική και περιβαλλοντική υποβάθμιση της χώρας από διάφορες αιτίες καθιστά τις καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στοιχείο της καθημερινής ζωής των πολιτών στη χώρα μας. Μια τέτοια υποβάθμιση του οικοσυστήματος και μάλιστα του υδάτινου (θαλάσσιου) οικοσυστήματος, μπορεί να συμβεί ανά πάσα στιγμή από κάποιο τεχνολογικό συμβάν ή ατύχημα σε ορισμένη θαλάσσια περιοχή της επικράτειας.

Το πρόβλημα της ρύπανσης της θάλασσας από ανθρώπινες δραστηριότητες είναι ένα από τα μεγαλύτερα περιβαλλοντικά προβλήματα της εποχής μας. Η μεγάλη οικονομική ανάπτυξη σε συνδυασμό με την αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού και την στροφή σε δραστηριότητες εκμετάλλευσης του θαλάσσιου πλούτου, ιδιαίτερα στη διάρκεια του εικοστού αιώνα και του αιώνα που διανύουμε, έχουν οδηγήσει σε πολλά περιβαλλοντικά προβλήματα.

Διαβάστε ολόκληρη τη μελέτη εδώ