Αιτήσεις

Μετά από ερωτήματα πολλών συναδέλφων οι οποίοι επανήρθαν στην ενέργεια λόγω διοικητικής επανάκρισης και αποκατάστασης, που επιθυμούν να μάθουν τι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλουν και που, για να γίνει η αναπροσαρμογή της σύνταξης και των μερισμάτων τους.

  • Αίτηση για αναπροσαρμογή σύνταξης και έκδοση νέας συνταξιοδοτικής πράξης στο πρώην Γ.Λ.Κ. Υπόδειγμα 1.
  • Αίτηση για αναπροσαρμογή του μερίσματος στο πρώην Τ.Ε.Α.Υ.Π.Σ.  Υπόδειγμα 2.
  • Αίτηση για χορήγηση συμπληρωματικού εφάπαξ ή επιστροφής κρατήσεων από το Τ.Π.Δ.Υ. Υπόδειγμα 3.

 Συμπληρωματικό εφάπαξ  από το ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.

 Όσον αφορά την χορήγηση συμπληρωματικού εφάπαξ που επιδίκασε το 13ο Τμήμα του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας  σε 16 απόστρατους της Πολεμικής Αεροπορίας, επειδή παράγει δεδικασμένο αφορά και αποστράτους του Στρατού Ξηράς, Ναυτικού και όλων των Σωμάτων Ασφαλείας που συνταξιοδοτήθηκαν κατά τα έτη από 2013 έως 2017, και που τα Ταμεία τους  υπολόγισαν το εφάπαξ με βάση τους νόμους 4093/2012 και 4307/2014, οι οποίοι όμως έχουν κριθεί από τη Δικαιοσύνη αμετάκλητα αντισυνταγματικοί.

Το Ταμείο  ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. (όπως μετονομάστηκε το Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. που χορήγησε το εφάπαξ με το άρθρο 15 του ν. 4760/20), προβαίνει ήδη σε αναπροσαρμογή του εφάπαξ βοηθήματος.

Γι’ αυτό, οι τ. μέτοχοι του Τ.Π.Υ.Π.Σ. που συνταξιοδοτήθηκαν μετά την 01-08-2012 και εισέπραξαν το δικαιούμενο εφάπαξ χρηματικό βοήθημα για τον υπολογισμό του οποίου λήφθηκαν υπόψη οι μειωμένοι βασικοί μισθοί σύμφωνα με τον ν. 4093/2012 και μέχρι σήμερα δεν υπέβαλαν αίτηση για αναπροσαρμογή του, μετά τη μερική αποκατάσταση των βασικών μισθών με τις διατάξεις του ν. 4307/2014, πρέπει να συμπληρώσουν και να αποστείλουν σχετική αίτηση.

Πάντως σε τηλεφωνική επικοινωνία με υπάλληλο του Ταμείου, μας ενημέρωσε ότι ενδιαφερόμενοι πριν καταθέσουν αίτηση, καλό δε θα ήταν να τηλεφωνήσουν για να ρωτήσουν εάν έχουν  λάβει συμπληρωματικό ποσό εφάπαξ, και ακολούθως να υποβάλλουν αίτηση. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2105276872, 2105276873.

  • Αίτηση για χορήγηση συμπληρωματικού εφάπαξ στο ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. Υπόδειγμα 4

Παναγιώτης Βελής

 

Αίτηση υπόδειγμα 1

Αίτηση υπόδειγμα 2

Αίτηση υπόδειγμα 3

Αίτηση υπόδειγμα 4