Συνάδελφοι

Σας ενημερώνουμε ότι αποστείλαμε Υπόμνημα Αιτημάτων – Θέσεων της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, προς τον Υπουργό κ. Γιάννη Βρούτση και τον Υφυπουργό κ. Νότη Μηταράκη του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, για προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα μέλη μας και ενόψει την επικείμενης αλλαγής του ν. 4387/2016, εκφράσαμε την επιθυμία να συναντηθούμε μαζί τους, για να τους εκθέσουμε και προφορικά τις απόψεις μας για τα ζητήματα που έχουν προκύψει για τους Απόστρατους Αξιωματικούς τους οποίους εκπροσωπούμε.

Ο Γενικός Γραμματέας την ΕΑΑΠΣ

Ιωάννης Ζαχίλας

 

Υπόμνημα προς κ. Υπουργό πατήστε εδώ

Υπόμνημα προς κ. Υφυπουργό πατήστε εδώ