Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος
Σας ενημερώνουμε ότι η Ένωσή μας, τον Δεκέμβριο του 2017 απέστειλε υπόμνημα στον Υφυπουργό Εργασίας κύριο Αναστάσιο Πετρόπουλο, για τα παρακάτω θέματα:

1ο Θέμα: Χορήγηση συμπληρωματικού εφάπαξ βοηθήματος ή επιστροφή εισφορών.

2ο Θέμα: Καταλογισμός οφειλής από αχρεωστήτως καταβληθέντα μερίσματα του ΜΤΠΥ.

3ο  Θέμα:  Διαδοχικός χρόνος ασφάλισης (άρθρο 19 ν. 4387/2016).

4ο Θέμα: Συμπληρωματικά εφάπαξ από το πρώην ΤΕΑΠΑΣΑ- Επικουρικές συντάξεις. 

5ο  Θέμα: Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. 

6ο  Θέμα: Εφαρμογή αποφάσεων ΣΤΕ.

Σε συνάντησή μας τον Ιανουάριο του 2018 με την Γεν. Διευθύντριά του και τη νομική του σύμβουλο, έγινε διεξοδική-αναλυτική συζήτηση επί των τεθέντων προβλημάτων μας, τα δε μέχρι σήμερα αποτελέσματα των προσπάθειών μας θα αναρτηθούν τις επόμενες ημέρες στο site μας.