Μετά από συνεχείς οχλήσεις μελών μας, που αφορά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης εισοδημάτων 2018, σας ενημερώνουμε τα εξής:

  • Με την παράγραφο 1 του άρθρου 52 του νόμου 4607/2019,.που δημοσιεύτηκε στις 24/04/2019, τροποποιείται το τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 60 του ν.4172/2013, όπως αυτό είχε προστεθεί με το άρθρο 86 του ν. 4582/2018, όπου δεν επιβάλλεται η ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013, στα εφάπαξ χρηματικά ποσά που καταβλήθηκαν στους δικαιούχους των άρθρων 10 έως και 15 του ν.4575/2018 (στελέχη που εμπίπτουν σε ειδικά μισθολόγια καθώς και συνταξιούχοι των ίδιων κατηγοριών).
  • Την 9/5/2019 προδημοσιεύθηκε η εγκύκλιος 2071/2019 με τις τελευταίες αλλαγές στον ΚΦΕ, και στην οποία γίνεται μνεία για την ειδική εισφορά αλληλεγγύης.

Βάσει των ανωτέρω, πρέπει να περιμένουμε και να μην υποβάλλουμε ακόμη φορολογική δήλωση, μέχρι να υλοποιηθεί η εγκύκλιος και να υποβληθεί από το ΕΦΚΑ – ΓΛΚ  νέο ηλεκτρονικό αρχείο στο taxis, το  οποίο να αναγράψει τα ποσά των αναδρομικών στον σωστό κωδικό του Ε1, στον οποίον δεν θα  γίνεται παρακράτηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης.

Στις ίδιες ενέργειες πρέπει να προβεί και ο εκκαθαριστής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για τους Απόστρατους συναδέλφους, οι οποίοι κατόπιν δικαστικών αποφάσεων το εν λόγω χρονικό διάστημα βρισκόντουσαν στην ενέργεια.

Για όσους συναδέλφους έχουν ήδη υποβάλλει τη φορολογική δήλωση, θα πρέπει να προβούν σε τροποποιητική δήλωση, όταν το  TAXIS  ανοίξει την σχετική φόρμα.

Για το Δ.Σ  της ΕΑΑΠΣ

Ο Πρόεδρος Παναγιώτης Βελής

Ο Γεν. Γραμματέας Ιωάννης Ζαχίλας

Διαβάστε την εγκύκλιο εδώ