Αγαπητοί συνάδελφοι

Σε συνέχεια της από 13/05/2019 ανακοίνωσής μας, που αφορά την φορολόγηση του εφάπαξ χρηματικού ποσού  (αναδρομικά) που μας χορηγήθηκε με τον  Ν.4575/2018, με ειδική εισφορά αλληλεγγύης, σας ενημερώνουμε ότι από σήμερα 07/06/2019 έγινε η διόρθωση – αποτύπωση του ποσού των αναδρομικών μας στον σωστό κωδικό του Ε1 (617), στον οποίο δεν θα παρακρατείτε εισφορά και μπορούμε να υποβάλλουμε την φορολογική μας δήλωση φορολογικού έτους 2018.

Για όσους συναδέλφους έχουν ήδη υποβάλλει, θα πρέπει να προβούν σε τροποποιητική δήλωση χωρίς πρόστιμο. (έχει ανοίξει η εφαρμογή υποβολής).

Για το Δ.Σ της ΕΑΑΠΣ

Ο Πρόεδρος Παναγιώτης Βελής

Ο Γεν. Γραμματέας Ιωάννης Ζαχίλας