Αγαπητοί συνάδελφοι

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Τεύχος B’ 797/01.03.2021, η απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γ. Πιτσιλή, η οποία στο άρθρο 6 παράγραφοι 9, 10 ορίζει πως θα φορολογηθούν τα ποσά των περικοπών των κύριων συντάξεων που επιστράφηκαν το 2020, στους συνταξιούχους και τους κληρονόμους.

Ειδικότερα :

α) Τα ποσά που καταβλήθηκαν τον Οκτώβριο του 2020 ως αναδρομικά σε συνταξιούχους του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα, τα οποία αντιστοιχούν σε περικοπές και μειώσεις κύριων συντάξεων επιβληθείσες κατά το χρονικό διάστημα από 11.6.2015 και μέχρι τη δημοσίευση του ν. 4387/2016 και καταβλήθηκαν στους δικαιούχους χωρίς να διενεργηθεί επί αυτών παρακράτηση φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, χαρακτηρίζονται ως «αναδρομικά κύριας σύνταξης που φορολογούνται στο έτος στο οποίο ανάγονται».

β) Οι συνταξιούχοι που εισέπραξαν τα ποσά αυτά τον Οκτώβριο του 2020 θα πρέπει να υποβάλουν τροποποιητικές δηλώσεις για τα φορολογικά έτη 2015 και 2016 προκειμένου να τα συμπεριλάβουν στα εισοδήματα των ετών εκείνων και να επιβληθούν επί των ποσών αυτών τα αναλογούντα ποσά φόρου εισοδήματος και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης.

Παρά το γεγονός ότι τα ποσά εισπράχθηκαν από τους δικαιούχους τον Οκτώβριο του 2020, θεωρούνται ως φορολογητέα εισοδήματα των ετών 2015 και 2016 και θα φορολογηθούν σε καθένα από τα έτη αυτά αφού προστεθούν στα ποσά των κύριων και επικουρικών συντάξεων που ήδη έχουν δηλώσει οι δικαιούχοι στις δηλώσεις των συγκεκριμένων ετών. Αυτό σημαίνει ότι θα γίνει νέα εκκαθάριση των δηλώσεων ετών 2015 και 2016.

Η πρόσθεση των αναδρομικών στα εισοδήματα των ανωτέρω ετών αυτομάτως οδηγεί στην αύξηση της φορολογίας και ως εκ τούτου θα κληθούν να καταβάλουν τους φόρους που προκύπτουν. Συγκεκριμένα, θα φορολογηθούν με συντελεστές:

22% έως 42% της κλίμακας φόρου που ίσχυε το 2015.

22% έως 45% της κλίμακας που ίσχυε το 2016.

Ταυτόχρονα, σε όσους συνταξιούχους, μετά τον συνυπολογισμό των αναδρομικών, το εισόδημα ξεπεράσει το ποσό των 12.000 ευρώ, θα καταλογιστεί και ειδική εισφορά αλληλεγγύης. Σημειώνεται ότι τα ποσά των αναδρομικών θα συμπεριληφθούν από τις υπηρεσίες της ΑΑΔΕ σε ξεχωριστά πεδία στις ηλεκτρονικές βεβαιώσεις αποδοχών που θα αποσταλούν στους συνταξιούχους προκειμένου να υποβάλουν τις τροποποιητικές δηλώσεις.

Η άποψή μου είναι να μην φορολογηθούν τα αναδρομικά των ετών 2015 και 2016 (11μήνο) που εισπράξαμε τον Οκτώβριο 2020, με φόρο από  22 – 45% αλλά να φορολογηθούν αυτοτελώς με  ποσοστό 20%, όπως φορολογήθηκαν και τα προηγούμενα αναδρομικά των ειδικών μισθολογίων του ν. 4472/2017, που μας χορηγήθηκαν τον Οκτώβριο 2018.

Πιστεύω, η Διοίκηση έχει συνέχεια και ότι υπάρχει εμπαιγμός  προς τους συνταξιούχους, δεν υπάρχει ισονομία φορολόγησης των χορηγηθέντων αναδρομικών μας και αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα να μας ωθήσει σε διαμαρτυρίες και δικαστικούς αγώνες, για την άδικη και διπλή φορολόγηση που θα μας επιβάλουν.

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε το ΦΕΚ.

Παναγιώτης Βελής