Σε όλους μας, όλο και πιο συχνά, τυχαίνει να μας ζητούν φωτοτυπία της ταυτότητας σας.

Το ΙΝΚΑ ενημερώνει πως οι καταναλωτές που τους ζητείται φωτοτυπία της ταυτότητας από διάφορες ιδιωτικές εταιρείες ή από το Δημόσιο, για να προστατεύονται από τυχόν πλαστογραφία της ταυτότητάς τους με όλες τις δυσάρεστες συνέπειες, πρέπει να ενεργούν ως εξής:

α) Αν τους ζητείται φωτοτυπία, επάνω στην φωτοτυπία της ταυτότητας και στις δύο πλευρές να γράφουν την εταιρεία που συναλλάσσονται και την ημερομηνία.
Π.χ. «μόνο για χρήση εταιρείας τάδε, ημερομηνία… ».

β) Αν τους ζητείται σκανάρισμα της ταυτότητας, σε  καμία περίπτωση να μην παραδίνετε την ταυτότητά τους για σκανάρισμα, αλλά να ενεργούν όπως στην παραπάνω περίπτωση, να φωτοτυπούν την ταυτότητά τους, να γράφουν πάλι «μόνο για χρήση εταιρείας τάδε ημερομηνία…» και να παραδίδουν την φωτοτυπία με το εν λόγω κείμενο για σκανάρισμα.

Ακόμη, το ΙΝΚΑ συνιστά να αποφεύγουν να δίδουν τα προσωπικά τους δεδομένα «στο δρόμο» από τραπεζάκια που στήνονται για πώληση διαφόρων υπηρεσιών, και να προτιμούν τα καταστήματα.

Παναγιώτης Βελής