Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος  (Ε.Α.Α.Π.Σ.) κατά τη συνεδρίαση της 21ης Μαρτίου 2022 με ομόφωνη απόφασή του καταδικάζει την ένοπλη εισβολή της Ρωσίας στην  ανεξάρτητη και κυρίαρχη Δημοκρατία της Ουκρανίας, παραβιάζοντας διεθνείς κανόνες δικαίου, δημιουργώντας  εγκλήματα σε βάρος του λαού της Ουκρανίας. Χωρίς να ευσταθεί η αντίληψη της αναθεωρητικής ιδέας εν έτη 2022, απεναντίας δημιουργεί τετελεσμένα γεγονότα κατά παράβαση διεθνών συμφωνιών και καταστρατήγησης  κάθε έννοιας δικαίου.

Η Ένωσή μας, σε μια προσπάθεια να καταδικάσει απερίφραστα κάθε αναθεωρητική πράξη ενός Κράτους σε άλλο γειτονικό  ανεξάρτητο Κράτος και όχι μόνο, μας αναγκάζει να αναφερθούμε στη γείτονα Τουρκία,  η οποία χωρίς καμιά νομική δικαιολογία που να στηρίζεται σε διεθνείς συνθήκες  και κανόνες δικαίου, αξιώνει αναθεωρητισμό απέναντι στην Ελλάδα.

Αθήνα 21 Μαρτίου 2022

Για το Δ.Σ. της Ε.Α.Α.Π.Σ.

Ο Πρόεδρος

Παναγιώτης Βελής

Αντιστράτηγος – Υπαρχηγός Π.Σ. ε.α.

 

Ο Γεν.  Γραμματέας

Φώτιος Δημαρέσης

Αρχιπύραρχος Π.Σ. ε.α.