Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος

Σήμερα 12 Ιουλίου του έτους  2017 και ώρα 10:00, στα γραφεία της Ένωσής μας, συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο με θέμα «Όροι και προϋποθέσεις χρήσης του δικτυακού τόπου της ΕΑΑΠΣ – Δημοσιεύσεις» και αποφάσισε ομόφωνα ότι:

  1. Ο παρόν δικτυακός τόπος δημιουργήθηκε προκειμένου να προσφέρει πληροφορίες και υπηρεσίες στα μέλη της Ένωσης καθώς και στους επισκέπτες.
  2. Κινείται με γνώμονα την νομιμότητα και σύμφωνα με το καταστατικό ίδρυσης της Ένωσης.
  3. Η χρήση του διέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, τους οποίους τα μέλη και οι επισκέπτες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να συμμορφώνονται με αυτούς. Οπωσδήποτε, η παραμονή του επισκέπτη στις σελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου καθώς και η αξιοποίηση οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται μέσα από αυτές τις σελίδες, συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων.
  4. Θα δημοσιεύονται άρθρα, μελέτες, εργασίες, ομιλίες κ.λ.π., αρκεί αυτά να είναι  πυροσβεστικού και γενικότερου κοινωνικού περιεχομένου, με την προϋπόθεση ότι τα  αναγραφόμενα προς δημοσίευση, πρέπει:

α) Να κινούνται στα αυστηρά όρια της ευπρέπειας.

β) Να μην περιέχουν παντός είδους ρατσιστικό, υβριστικό ή συκοφαντικό περιεχόμενο.

γ) Να μην προβάλουν κόμματα και παντός είδους πολιτικές ή άλλες οργανώσεις.

δ) Να μην περιέχουν διαφημιστικό περιεχόμενο για επιχειρήσεις, εκδηλώσεις κλπ.

ε) Να βρίσκονται εντός των θεμάτων που απασχολούν τη σελίδα.

ζ) Να μην περιέχουν δυσφημιστικό περιεχόμενο για τρίτους.

  1. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε, να γίνονται δεκτά όλα τα κείμενα προκειμένου να ακολουθηθεί η διαδικασία της δημοσίευσης, αρκεί να τηρούνται τα αναγραφόμενα, διαφορετικά δεν θα αναρτώνται και θα επιστραφούν αρμοδίως στους συντάκτες.
  2. Τέλος, πέραν των παραπάνω το ΔΣ θα επιλαμβάνεται για όλες τις αναρτήσεις στην ιστοσελίδα, προσδίδοντας σοβαρότητα και αίγλη για το επίπεδο της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος.

Το Δ.Σ. της ΕΑΑΠΣ