Μετά από ερωτήματα συναδέλφων για το τι ισχύει με τις συντάξεις χηρείας, πως χορηγούνται, σε ποιους  και από ποιους, θεώρησα σκόπιμο να τους ενημερώσω τα εξής:

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ  ΧΗΡΕΙΑΣ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ

  1. Η σύνταξη λόγω θανάτου (χηρείας) χορηγείται σε κάθε περίπτωση στο 70% της σύνταξης του αποβιώσαντος-άμεσα ασφαλισμένου. Αν υπάρχουν ανήλικα ή ανίκανα προς εργασία τέκνα, τότε η σύνταξη επιμερίζεται μεταξύ συζύγου και παιδιών. Όταν το τέκνο είναι ανίκανο προς εργασία, η σύνταξη είναι εφ όρου ζωής.
  2. Η σύνταξη χηρείας δεν μπορεί να περιοριστεί κάτω των 360 ευρώ το μήνα.
  3. Αν ο/η δικαιούχος της σύνταξης χηρείας μετά την 3ετία εργάζεται ή συνταξιοδοτείται με δική του σύνταξη, η παροχή μειώνεται στο 50% της αρχικής (ήτοι 35% της σύνταξης του/ης θανόντος/ούσης). Τα παιδιά συνεχίζουν να λαμβάνουν το τμήμα της σύνταξης που τους αναλογεί μέχρι το 24ο έτος της ηλικίας.
  4. Αν υφίσταται σωματική ή πνευματική αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω του επιζώντος συζύγου κατά την ημερομηνία θανάτου χορηγείται η σύνταξη, χωρίς περικοπή, για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η αναπηρία του.
  5. Το ποσό της σύνταξης που χορηγείται σε τέκνα λόγω θανάτου του γονέα τους από 13/5/2016 δεν επηρεάζεται από εργασία/αυτοαπασχόληση ή συνταξιοδότησή τους από άλλη πηγή.
  6. Η σύνταξη του επιζώντος/ούσης συζύγου μειώνεται στην περίπτωση που η διαφορά ηλικίας μεταξύ των συζύγων, είναι μεγαλύτερη των δέκα ετών, αφαιρουμένου του χρονικού διαστήματος του γάμου. Αν η διαφορά ηλικίας, αφαιρουμένου του διαστήματος του γάμου τους, είναι μεγαλύτερη από δέκα έτη, η σύνταξη του επιζώντος συζύγου υφίσταται μείωση για κάθε πλήρες έτος διαφοράς, που καθορίζεται σε:  1% για τα έτη από το 10ο έως και το 20ό έτος, σε 2% για τα έτη από το 21ο έως και το 25ο έτος, σε 3% για τα έτη από το 26ο έως και το 30ό έτος, σε 4% για τα έτη από το 31ο έως και το 35ο έτος, και  5% για τα έτη από το 36ο και άνω.

Βάσει των ανωτέρω παρατηρούμε ότι η  εργασία και η (μεγάλη) διαφορά ηλικίας σε ένα γάμο μπορεί να μειώσει σημαντικά (μέχρι εξαφανίσεως)  την σύνταξη χηρείας.

Για την χορήγηση της  κύριας σύνταξης του αποθανόντος αποστράτου στην χήρα/ο, υποβάλλεται ηλεκτρονικά η  αίτηση.

Μετά την ολοκλήρωση της υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης, ένα αντίγραφο αυτής να κατατεθεί μαζί με τα άλλα δικαιολογητικά για την χορήγηση της επικουρικής σύνταξης ΕΤΕΑΕΠ τ. ΤΕΑΥΠΣ, στην χήρα/ο.

ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ(ηλεκτρονικά)

ΑΙΤΗΣΗ  ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ τ. ΤΕΑΥΠΣ(χειρόγραφα)

Υ. Δ.   ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ τ. ΤΕΑΥΠΣ(χειρόγραφα)

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να λαμβάνετε τηλεφωνικά στα γραφεία της Ένωσης.

Παναγιώτης Βελής

Ιωάννης Ζαχίλας