Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος
Προκαταβολή της σύνταξης για τα στελέχη των ΕΔ και των ΣΑ που αποστρατεύονται