Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος
ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ