Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος
ΕΥΧΕΣ ΓΙΑ ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΝΑΡΡΩΣΗ