Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος
Ανακοίνωση