Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος
Όροι και προϋποθέσεις χρήσης του δικτυακού τόπου της ΕΑΑΠΣ
«Ο εμπρησμός σε δάση ως ειδικό περιβαλλοντικό έγκλημα»
«Η πλημμύρα στο ισχύον δίκαιο, ως περιβαλλοντικό έγκλημα»